پخش کننده بخار

پخش کننده بخار (۱۸۹۶)

4 12
مستند کوتاه

از این فیلم گمشده اطلاعات کمی وجود دارد و احتمالا در این فیلم یک یا چند دستگاه خرمن کوبی نشان داده میشود.

پخش کننده بخار (۱۸۹۶)

۴ ۱۲
مستند کوتاه

کارگردان: ژرژ ملیس

داستان

از این فیلم گمشده اطلاعات کمی وجود دارد و احتمالا در این فیلم یک یا چند دستگاه خرمن کوبی نشان داده میشود.

افراد

کارگردان: ژرژ ملیس

جزئیات

ژانرها
مستند کوتاه
کشور
فرانسه
میکس صدا
صامت
رنگ
سیاه و سفید
کلیدواژه‌ها
lost film