کن آدم

کن آدم

۱۲۹۹/۱۱/۱۶

کن آدم

۱۲۹۹/۱۱/۱۶

جزئیات

نام
کن آدم
تولد
۱۲۹۹/۱۱/۱۶
مرگ
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ (سن: 95)