ژان ماری دونااس

ژان ماری دونااس

بیوگرافی

ژان ماری داونا بازیگر و کارگردان است و به سه رنگ: قرمز (1994) ، La Méthode Cherpillod (2016) و Variations (2017) معروف است.

جزئیات

نام
ژان ماری دونااس