نیل جنوبی

نیل جنوبی

بیوگرافی

نیل ساوتن تهیه کننده و کارگردان است ، که با پدر استرنجلاو ، آلوهای آلو و آلو خشک تری ساوتین (2007) و هویو پوت آوی (2004) شناخته می شود.

جزئیات

نام
نیل جنوبی