صفر کشکولی

صفر کشکولی

بیوگرافی

صفار کاشکولی بازیگری است که به سرحد (1996) ، دلار (1988) و مستاجر (1987) معروف است.

جزئیات

نام
صفر کشکولی