منیژه سلیمی

منیژه سلیمی

بیوگرافی

منیژه سلیمی به خاطر کارهایش در مستاجران (1987) ، هانت (1987) و خبرچین (1988) شناخته شده است.

جزئیات

نام
منیژه سلیمی