برنارد اسکلون

برنارد اسکلون

بیوگرافی

برنارد اسکلون بازیگری است که به سه رنگ: قرمز (1994) ، شرایط بد ، گزارش های خوب (1992) و حساسیت (2018) مشهور است.

جزئیات

نام
برنارد اسکلون