فردریک فدرر

فردریک فدرر

فردریک فدرر

بیوگرافی

فردریک فدر یک بازیگر و کارگردان است که به سه رنگ: قرمز (1994) ، استیون (2015) و جارو از دریا (1997) مشهور است.

جزئیات

نام
فردریک فدرر