ابراهیم حاجژاد

ابراهیم حاجژاد

ابراهیم حاجژاد

بیوگرافی

ابراهیم هژادیج بازیگری است که با بازی The Battle of Algiers (1966) ، Patrouille à l’Est (1971) و L’opium et le baton (1969) مشهور است.

جزئیات

نام
ابراهیم حاجژاد