مارسیا ژان کورتز

مارسیا ژان کورتز

مارسیا ژان کورتز

بیوگرافی

مارسیا ژان Kurtz بازیگری است که به Inside Man (2006) ، Requiem for a Dream (2000) و Find Me Gilty (2006) معروف است.

جزئیات

نام
مارسیا ژان کورتز