پیوش گوپتا

پیوش گوپتا

بیوگرافی

پیوش گوپتا نویسنده و دستیار کارگردان است که به دانگل (2016) ، چیچور (2019) و بازگشت ارباب ارواح (2014) مشهور است.

جزئیات

نام
پیوش گوپتا