جک اوکانل

جک اوکانل

جک اوکانل

بیوگرافی

Jack O'Connell بازیگری است که به Knight and Day (2010) ، Requiem for a Dream (2000) و Train Train (1995) معروف است.

جزئیات

نام
جک اوکانل