لئو رامسایر

لئو رامسایر

بیوگرافی

لئو رامسهایر یک بازیگر و آهنگساز است که به سه رنگ: قرمز (1994) ، ژاک و فرانسوا (1991) و Allô Jean-Luc (2001) معروف است.

جزئیات

نام
لئو رامسایر