بریگیت رائول

بریگیت رائول

بیوگرافی

بریژیت رائول بازیگری است که به سه رنگ: قرمز (1994) ، روبرتو سوکو (2001) و ایستگاه افق (2015) مشهور است.

جزئیات

نام
بریگیت رائول