یاسف سعدی

یاسف سعدی

بیوگرافی

یاسف سعدی به خاطر کارهایش در فیلم "نبرد الجزایر" (1966) ، Gillo - Le donne ، i cavalier ، l'armi ، gli amori (2007) و Advocate Terror (2007) شناخته شده است.

جزئیات

نام
یاسف سعدی