سوزان چوپان

سوزان چوپان

سوزان چوپان

بیوگرافی

سوزان شپرد بازیگری است که به لولیتا (1997) ، عمو باک (1989) و گودفلاس (1990) مشهور است.

جزئیات

نام
سوزان چوپان