راوی آنجا

راوی آنجا

بیوگرافی

راوی آنیجا بازیگری است که به دانگال (2016) ، رازی (2018) و اودتا پنجاب (2016) مشهور است.

جزئیات

نام
راوی آنجا