کازویه Tsurumaki

۱۳۴۴/۱۱/۱۳
گوزن ، ژاپن

کازویه Tsurumaki

۱۳۴۴/۱۱/۱۳
گوزن ، ژاپن

جزئیات

نام
کازویه Tsurumaki
تولد
۱۳۴۴/۱۱/۱۳ (سن: 55)
محل تولد
گوزن ، ژاپن